Facebook Instagram YouTube

Tarina 2

Paljon on Ounasjoessa vettä virrannut tämän jälkeen, mutta niin on myös kasvanut halu tehdä jotain, joka toisi porotalouden tähän päivään ja tarjoaisi teknisiä helpotuksia perinteikkään elinkeinon harjoittamiseen. Porotalous on tuntunut jäävän poron koparoihin niin teknologian kehityksen eikä vähiten myös sitä tarjoavien valmistajien suhteen, vaikkakin toimialaa voidaan pitää Suomen imagon kannalta maailmalla erittäin merkityksellisenä. Oikeiden henkilöiden tietotaidon ja intressien kohtaamisesta on syntynyt Anicare Oy, joka tulee tarjoamaan porotalouteen tuotteita, jotka palvelevat tarkoitusta ja ratkaisevat selkeitä ongelmia poronomistajien haluamalla tavalla.

helmikuu 14, 2018