Uudet teknologiat mullistavat eläinten hyvinvoinnin seurannan ja eläintutkimuksen

Historia

Eläinten, varsinkin villieläinten, seuranta on perinteisesti tukeutunut vahvasti sijainnin seuranta teknologiaan, jolla ollaan kartoitettu eläinten käyttäytymistä muuttuviin sijainteihin perustuen.

Kotieläinten, kuten nautojen terveydentilan, elintoimintojen ja käyttäytymisen tutkimuksessa on jonkin aikaa voitu toteuttaa yksityiskohtaisempaa seurantaa hyödyntäen vähävirtaisten ja pienikokoisten sensorien tuomia mahdollisuuksia. Kevyillä ja tarkoilla laitteilla voidaan määritellä yksilöstä tarkasti haluttuja suureita joiden todentaminen ja seuraaminen ennen on ollut mahdotonta.

Teknologian avulla mm. märehtimis aika, stressi, askeleet, makuu ajat ja mahdollinen sairastuminen saadaan selvitettyä tarkasti. Näin voidaan analysoida yksilön hyvinvointia ja optimoida sekä yksilöidä niin ruokintaa kuin hoidon tarvetta.

Anicaren Rudolf-laite yksityiskohtaiseen elintoimintojen havaitsemiseen

Palvelumme

Anicare Oy:n kehittämän Rudolf-laitteen avulla eläimistä voidaan kerätä tietoa tarkasti ja yksilöllisesti ja ennen kaikkea niin, ettei mittauslaite itse häiritse mittaustulosta.
Pieni ja kevyt laite perustuu eläimillä kymmeniä vuosia käytettyyn merkintätapaan, jossa asennus tapahtuu eläimen korvaan. Tämä on todettu eläimen itsensä kannalta vähiten häiritseväksi tavaksi.

Rudolf-laite avaa tutkimuskäytössä uusia mahdollisuuksia kerätä tarkkaa lämpötila, liike-tietoa ja sijaintia eläimen korvasta, jolloin eläimen kaikki toiminnot saadaan todennettua. Uniikki sijoitus eläimen korvaan mahdollistaa teknisesti myös laitteen kannalta käytön kohteissa, joissa tiedon kerääminen on ollut joko teknisesti tai eläimen fysiologian kannalta haastavaa tai lähes mahdotonta.

Tutkimus tietoa todennettu äärimmäisissä olosuhteista - Porolla

tietoa

Oheisessa videossa nähdään, kuinka kuvan keskellä olevan poron pään liikkeet ja ravistelut tallentuvat herkkien sensorien kautta näkyviksi poikkeamiksi aikajanalla.

Video on vain lyhyt otanta hetkellisistä poikkeamista mutta pidemmät jaksot mahdollistavat trendien kuten märehtimisajan ja/tai stressin määrän havaitemisen eläimen vuorokausi rytmistä.

 

Tutkimuksen tueksi ja avuksi

tutkimushankkeet

Anicare tarjoaa apua tutkimusorganisaatioille, joiden halu on kartoittaa niin kotieläinten kuin villieläinten terveyttä ja toimintaa aiempaa kokonaisvaltaisemmin.

Anicaren itse kehittämä laite ja tiedon analysointi palvelu on muokattavissa yksilöllisesti kulloiseenkin tarpeeseen. Kunkin tutkimushankkeen tarpeet selvitetään tapauskohtaisesti ja luodaan yhdessä ratkaisu, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kyseistä tarvetta ja tarjoaa käyttöön valmiiksi prosessoidun datan ennakko määritelmien perusteella. Näin tutkimus voi keskittyä mittauksen ja tutkimuksen konkreettisten tulosten analysointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi märehtimis ajan osoittamista asiakkaalle yksilökohtaisesti aikayksikköinä.

Tutkimus tietoa todennettu äärimmäisissä olosuhteista - Porolla

Yhteydenotot

Anicare tarjoaa tutkimuksen työkaluksi ja tueksi palvelun, joka mahdollistaa ehkä ensimmäisenä maailmassa todentaa eläimistä sellaisia käyttäytymismalleja, joita ei aikaisemmin ole ollut mahdollista, mutta mikä on ollut monen tutkimus instanssin toiveena.

Mikäli organisaationne on kiinnostunut käyttämään tulevissa tutkimushankkeissa viimeisimpien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia, joiden toimintavarmuus on todennettu, olkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä meihin niin löydetään juuri teidän tarpeisiinne vastaava ratkaisu.

animal_research@anicare.fi