Yleiset sopimusehdot

www.anicare.fi/kauppa on Anicare Oy:n omien tuotteiden tai niihin liittyvien tuotteiden verkkokauppa. Maksupalvelut tarjoaa Collector Bank AB, jonka kautta maksaminen tapahtuu suojatusti ja luotettavasti.

Näissä sopimusehdoissa kerrotaan Anicare Oy:n (Y-tunnus: 2877114-9) toimitusehdoista. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa verkkokaupan toimitustavoista ja -hinnoista, palautuskäytännöistä ja maksutavoista.

Kaikki hintamme sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron (Alv.) ja hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita.

Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkinahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin toimitusehtoihin.

Muut ehdot:
Anicare Oy ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Anicare Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Anicare Oy:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta tai tilanteesta kuten kuolemasta, sairaudesta tai muusta vähäisemmästä tai inhimillisesti perusteltavissa olevasta esteestä tai häiriöstä.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja voi viedä myös ODR-foorumin (https://ec.europa.eu/odr) kautta verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitansa riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos myyjä ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.