GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

www.anicare.fi/shop er en nettbutikk for Anicare Oy sine egne produkter eller relaterte produkter. Betalingstjenester leveres av Collector Bank AB, der betalingen utføres sikkert og pålitelig.

Disse vilkår og betingelser beskriver Anicare Oy sine (MVA-nummer: 2877114-9) leveringsbetingelser. Leveringsvilkårene inneholder blant annet informasjon om leveringsmåter og priser på nettbutikken, returregler og betalingsmåter.

Alle våre priser inkluderer gjeldende merverdiavgift og er oppgitt i euro (€), med mindre annet er oppgitt.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere transaksjonen eller gjøre prisendringer, hvis det bestilte produktet eller dets pris ikke samsvarer med faktisk markedspris på grunn av for eksempel en teknisk eller menneskelig feil i nettbutikken.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser og betingelser uten varsel.
Ved bestilling godtar kunden disse leveringsbetingelsene.

Andre vilkår og betingelser

Anicare Oy er ikke ansvarlig for noen hemning, forsinkelse eller vanskeligheter i leveringen av bestillingen på grunn av en faktor utenfor Anicare Oy sin kontroll som krig, naturkatastrofer, eksport- eller importforbud, beslutninger fra myndigheten, forstyrrelse av offentlig transport eller energidistribusjon, arbeidskonflikter eller annen lignende aktivitet eller situasjon som kompliserer eller forhindrer Anicare Oys operasjoner som død, sykdom eller andre mindre eller menneskelig forsvarlige hindringer eller forstyrrelser.

Hvis en uenighet om handelsavtalen ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, kan forbrukeren henvise saken til Forbrukertvistenemnda ( www.kuluttajariita.fi ). Før saken tas opp til Forbrukertvistenemnda må forbrukeren være i kontakt med Forbrukerrådgivningen ( www.kuluttajaneuvonta.fi ). Forbrukeren kan også ta sin e-handelstvist til tvisteløsningsorganet gjennom ODR-plattformen ( https://ec.europa.eu/odr ) hvis selgeren og forbrukeren ikke kan komme til enighet.