ALLMÄNNA VILLKOR

www.anicare.fi/shop är en webbutik för Anicare Oy:s egna produkter eller relaterade produkter. Betaltjänster tillhandahålls av Collector Bank AB, genom vilka betalning sker säkert och tillförlitligt.

Dessa leveransvillkor beskriver Anicare Oy:s (moms-nummer: 2877114-9) leveransvillkor. Leveransvillkoren innehåller bland annat information om nätbutikens leveranssätt och priser, returpolicyer och betalningsmetoder.

Alla våra priser inkluderar aktuell moms och är angivna i euro (€), om inget annat anges.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta transaktionen eller göra prisändringar, om den beställda produkten eller dess pris inte överensstämmer med det faktiska marknadspriset på grund av till exempel ett tekniskt eller mänskligt fel i webbutiken.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan föregående meddelande.
Vid beställning godkänner kunden dessa leveransvillkor.

Övriga villkor
Anicare Oy ansvarar inte för någon hämning, försening eller svårighet i leveransen av ordern på grund av en faktor utanför Anicare Oy:s kontroll som krig, naturkatastrof, export- eller importförbud, beslut av myndigheten, störningar i kollektivtrafiken eller energidistribution, arbetskonflikt eller någon annan liknande aktivitet eller situation som komplicerar eller förhindrar Anicare Oys verksamhet såsom dödsfall, sjukdom eller något annat mindre eller mänskligt försvarbart hinder eller störning.

Om en oenighet om handelsavtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten hänskjuta ärendet till Konsumenttvistenämnden ( www.kuluttajariita.fi ). Innan ärendet tas upp till Konsumenttvistenämnden ska konsumenten ha kontakt med Konsumentrådgivningen ( www.kuluttajaneuvonta.fi ). Konsumenten kan också ta sin e-handelstvist till tvistlösningsorganet via ODR-plattformen ( https://ec.europa.eu/odr ) om säljaren och konsumenten inte kan komma överens.