Sekretesspolicy

Förtroende, säkerhet och transparens är grundläggande frågor i Anicare Oys verksamhet.

Vi tillämpar 2018 dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter. Behandling kan vara delvis eller helt automatisk. I detta meddelande beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet.

Syftet med förfarandet, rättsliga grunder och informationskällor

Vi servar företag eller privatkunder. Av denna anledning behandlar vi som administratör huvudsakligen personuppgifter som vi har erhållit i samband med vårt samarbete eller kundförhållande med ett företag eller community. Därför är de som är registrerade för Anicare Oy:s tjänster, förutom våra egna anställda, våra företagskunder, privatkunder, potentiella framtida kunder eller användare av vår webbplats. Uppgifterna hämtas från företaget eller privatkunden själva.

I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter för följande ändamål och på följande grunder:
1. Att hantera vår kundrelation enligt vårt kontrakt.
2. Att hantera vår kundrelation för att leverera tjänster och beställningar enligt kontrakt.
3. Att hantera vår kundrelation, att utveckla tjänsteupplevelsen och att marknadsföra våra tjänster på basis av berättigat intresse eller samtycke från den personuppgiftsansvarige/administratören.

Uppgifterna behandlas endast av de personer vars uppgifter på Anicare Oy innefattar behandling av sådana uppgifter.

Vi lämnar ut din information till tredje part när det är nödvändigt för driften av tjänsten eller produkten. Uppgifterna får lämnas ut för direktmarknadsföringsändamål, såvida det inte är förbjudet av den registrerade.
Anicare Oy kan använda externa tjänsteleverantörer, såsom teknisk telefonsupport, i vilket fall Anicare Oy kan överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Anicare Oy som processorer.

Data kan komma att överföras utanför EU och EES inom ramen för lagstiftningen.

Den registrerades rättigheter:
1. Kontrollera och uppdatera deras personuppgifter (insynsrätt och rättelse).
2. Motsätta sig användningen av deras information t.ex. kundkommunikation och marknadsföring (förbudsrätt).
3. Begär radering av deras data från våra system (rätt att radera data).
4. Lämna in ett klagomål till Dataskyddsombudet om det finns några brister eller oegentligheter i behandlingen.

Det bästa sättet att kontrollera, korrigera, radera och motsätta dig användningen av din information är att kontakta Anicare Oy:s dataskyddsombud via e-post.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Kaisa Sarkkinen kaisa.sarkkinen@anicare.fi

Kontakt till Anicare Oy:s hemsida och webbutik

Vi spelar in samtal och köp gjorda genom kontakter och/eller e-handel för kundservice och förbättring samt för att förbättra vår verksamhet och tjänster.

Vi lagrar personuppgifter (namn och e-postadress) som samlats in via kontakterna i vårt register och behandlar dem med förtroende och säkerhet, och vi överför eller lämnar inte ut dem för annat bruk eller till andra parter.
Vi kommer att behålla informationen som erhållits via kontaktformuläret på sajten under en period av sex (6) månader, varefter informationen kommer att gå till ett arkiv som kommer att tömmas permanent halvårsvis.

Anicare Oy:s cookiepolicy för webbplatsen

En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på din dator eller mobiltelefon när du besöker Anicares webbplatser. Vi använder cookies på vår webbplats för att tillhandahålla tjänster på vår webbplats. Cookies överför också användarinformation från webbplatsen till webbplatsens ägare.

Cookiepolicyer:
Webbplatsen använder Google Analytics, tillhandahållen av Google för att hjälpa dig att spåra webbplatsanvändning. För detta ändamål använder Google Analytics cookies, som är textfiler som lagras på en användares dator.

Informationen som genereras av cookies från din användning av denna webbplats, inklusive standardinloggnings- och besöksdata för Internet, överförs till och lagras av Google på servrar i EU och USA. Vi skickar aldrig någon personligt identifierbar information till Google.

Google följer EU-US Privacy Shield. Google kan avslöja informationen som samlas in av Google Analytics till tredje part där det krävs enligt lag, eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Enligt Google Analytics användarvillkor kommer Google inte att associera IP-adresser för registranter med någon annan data som innehas av Google.

Du kan förhindra användningen av Google Analytics cookies genom att ladda ner och aktivera Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Om du väljer att radera cookies tar du också bort en del av funktionaliteten i vår onlinetjänst, vilket kan leda till att sidorna inte längre fungerar optimalt. Om du vill ha en bra serviceupplevelse på vår webbplats rekommenderar vi därför inte att blockera användningen av cookies.

På grund av utvecklingen av tjänsterna och förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra integritetspolicyn. Väsentliga ändringar i integritetspolicyn kommer att meddelas registrerade kunder när villkoren uppdateras.

Denna sekretesspolicy ersätter den tidigare registerförklaringen.