BETALNINGSMETODER

E-handelsbeställningar kan betalas genom att använda följande betalningsmetoder. För varje betalningsform kan ytterligare kostnader tillkomma. Vi reserverar produkter för en obetald beställning i upp till 14 dagar, varefter produkterna kan köpas av vem som helst.

Vissa betalningsmetoder kan kräva registrering i kundregistret hos Anicare Oy eller en tredje part. Användarvillkoren för externa tjänsteleverantörer finns på respektive tjänsteleverantörs egen webbplats.

Collector Bank AB
Betaltjänstleverantör: Collector Bank AB
www.walley.fi

Faktura/avbetalning:
Du kan även beställa produkter på faktura eller mindre delbetalningar. Betalningsalternativet erbjuds av Collector Bank AB. Mer information om betalning med faktura och delbetalning hittar du på www.walley.fi

Företag och organisationer
Fakturan ska alltid avtalas separat i förväg. Om du är intresserad av detta alternativ, vänligen kontakta oss via e-post rudolf@anicare.fi

0