Enhet

Apparaten monteras på renörat med monteringstänger, enligt instruktionerna.

Du kan läsa installationsinstruktionerna från länkarna nedan:
”Snabbstartsguide” https://anicare.fi/wp-content/uploads/2020/06/ohjeet.pdf
”Installations- och bruksanvisning” https://anicare.fi/wp-content/uploads/2019/12/kayttoohjeet.pdf
”Installationsvideo” https://www.youtube.com/watch?v=7YNSd2iHs_M

Rudolf-apparaten fungerar med rätt användning i cirka 10 år, beroende på omständigheterna, eller när apparaten rapporterar en död ren. För att fungera kräver enheten ett kontinuerligt aktivt abonnemang, som förvärvas för ett år i taget.
Du kommer omedelbart att meddelas på din Anicare-app när Rudolf-enheten märker att din ren är död eller avsevärt försämrad.
Ja. Med platsinformation på begäran- funktion får du renens platsinformation på nästa morgon.
Batteriet i enheten är specialtillverkat och kan inte bytas ut av dig själv. Batteriet i enheten räcker under hela enhetens livstid (upp till tio år under normala förhållanden) och är därmed underhållsfritt. När batteriet närmar sig slutet av sin livslängd du kan skicka enheten tillbaka till oss för batteribyte och inspektion. Detta kommer att förlänga enhetens livslängd. Kontakta vår kundtjänst för mer detaljerade instruktioner om detta. Enheten kan även återvinnas med vanligt elektronikavfall eller skickas till oss för återvinning.
NB-IoT-nätverket fungerar på välkända teleoperatörers mobilnät, men använder en annan del av nätet än mobiltelefoner. Detta möjliggör högre våglängder och upp till 7 gånger bättre mottagning än i vanliga mobilnät eller 2G-nätverk.
Efter frånkoppling enhet har inte längre garanti och vi kan inte säkerställa 10 års drifttid för den. Frånkopplad enhet kan vi utbyta till ny med hel garantitid på rabatterade pris.
Vid behov kommer den fasta programvaran att uppdateras av Anicare Oy som en fjärruppdatering av de enheter som aktiveras. Programuppdateringar meddelas via Anicares telefonapplikation. Anmälan kommer att innehålla information om gjorda ändringar. Uppdateringen kräver inget användaringripande.
Abonnemangsavgiften är alltid densamma oavsett vilket lands nät enheten använder. Vid behov kommer enheten att kunna använda nätverk i andra nordiska länder för att säkerställa täckning.

Enheten kan tillfälligt befinna sig på en plats med dålig mottagning. Om enheten inte har rapporterat sin plats och batteriladdningsstatus inom den senaste månaden, vänligen kontakta vår kundtjänst på rudolf@anicare.fi. Inkludera enhetens serienummer, senaste gången enheten skickade sin information och uppgifter om Anicare-användaren som enheten är ansluten till.

abonnemanget

För att ansluta en enhet till Anicare-appen måste applikationen ha lika många fri abonnemangen som enheterna som ska aktiveras. Abonnemanget är en förutsättning för att enheten ska fungera. Ett abonnemang är giltig i ett (1) år från inköpsdatumet till Anicare-applikationsanvändaren (e-postadress) som anges i köptransaktionen. Ett abonnemang kan användas för att aktivera en enhet. Anicare-appen påminner om föråldrade abonnemangen.
Abonnemanget kan erhållas från Anicares webbutik. Webbutiken kommer att be dig att ange ditt Anicare-användarnamn (e-postadress) när du gör en betalning. Du behöver inte ha skapat ett Anicare-användarkonto för att köpa ett abonnemang vid köptillfället, men se till att använda samma e-postadress när du betalar som när du skapar ett Anicare-användarkonto.
Abonnemanget löper inte ut om det inte är anslutet till en enhet. Om du har fri abonnemang på ditt användarkonto kommer de inte att upphöra att gälla när du inte ansluter dem.
Abonnemanget behöver inte aktiveras separat. När du har köpt ett abonnemang från Anicares nätbutik kommer de köptaabonnemangen automatiskt att kopplas till ditt användarnamn (den angivna e-postadressen).
För att säkerställa att alla enheter fortsätter att fungera i framtiden måste abonnemangen förnyas innan de löper ut. Appen kommer upprepade gånger att meddela dig om abonnemangen som löper ut en månad innan de löper ut. Om abonnemanget går ut och applikationen har fler anslutna enheter än abonnemangen måste du välja vilken enhet som ska inaktiveras permanent. Du kan också ta bort enheten innan abonnemanget går ut, så att applikationen inte längre förtalar utgående abonnemangen. NOTERA! En raderad enhet kan inte längre återställas.
Abonnemangen är inte enhetsspecifika. Om din applikation har fri abonnemangen kan du ansluta valfri inaktiverad Rudolf-enhet till applikationen. En enhet förbrukar ett abonnemang.
Abonnemangen är inte enhetsspecifika, men enheten kräver ett abonnemang för att fungera. När enheten aktiveras och ger ett dödslarm för ett djur tas enheten bort från listan över aktiva enheter och släpper den återstående abonnemangstiden för den nya enheten.

APP

Du kan installera appen på din telefon antingen via Google Play eller Apple Store, beroende på vilken mobil enhet du använder. Applikationen kräver minst Android OS 5.0 eller IOS (Apple) 12.0 för att köras.

Installera via Google Play (Android-enheter)
1. Öppna Play Butik från appmenyn på din mobila enhet
2. Ange nyckelordet i sökfältet: Anicare
3. Välj Anicare-ikonen från listan
4. Välj alternativet Installera. Klicka på Acceptera för att läsa de licenser som krävs av programvaran och acceptera licenserna.
5. Din mobila enhet kommer att ladda ner och installera programvaran
6. Välj Öppna eller leta efter appikonen i appvalet på din mobila enhet och starta appen.

Installera via Apple Store (iOS-enheter)
1. Öppna App Store från appmenyn på din mobila enhet
2. Skriv in sökordet: Anicare i sökfältet och välj Sök
3. Välj Anicare-ikonen från listan
4. Välj alternativet Installera (molnbild med nedåtpil)
5. Din mobila enhet kommer att ladda ner och installera programvaran automatiskt
6. Välj Öppna eller leta efter appikonen i appvalet på din mobila enhet och starta appen.

Anicare-appen meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar är tillgängliga. Vi rekommenderar dock att du tillåter automatiska uppdateringar i dina telefoninställningar.

Uppdatera via Google Play
Anicare-programvaran på din mobila enhet uppdateras från Google Play Butik. Många mobila enheter föreslår automatiska uppdateringar för programvaran. Om din mobila enhet inte föreslår en uppdatering automatiskt gör du så här:
1. Öppna Google Play Butik på din mobila enhet.
2. I sökfältet anger du: Anicare.
3. Om en uppdatering av programvaran är tillgänglig visas den på sidan.
4. Välj Uppdatera och din mobila enhet kommer att uppdatera programvaran.

Uppdatera via Apple App Store
Anicare programvara på din mobila enhet uppdateras från Apple App Store. Många mobila enheter föreslår automatiska uppdateringar för programvaran. Om din mobila enhet inte föreslår en uppdatering automatiskt gör du så här:
1. Öppna Apple App Store på din mobila enhet
2. I fältet ”Sök” anger du: Anicare
3. Om en uppdatering av programvaran är tillgänglig visas den på sidan.
4. Välj ”Uppdatera” så kommer din mobila enhet att uppdatera programvaran.

Antalet renar eller Rudolf-enheter som kan kopplas till appen är inte begränsat.
Du kan dela dina renar och dess väsentliga information med andra Anicare-användare via Anicare-appen. Välj vilken ren du vill dela och skriv användarnamnet på den person (e-postadressen de använder för att logga in på Anicare-appen) som informationen om den utvalda renen kommer att distribueras till. Utvalda renar är omedelbart synliga för den angivna personen. Du kan ta bort delningen när du vill. Delade renar kan vara levande eller döda.
Välj renen från antingen kartan eller menyn ”Ren” för att redigera den information du vill ha. Välj ”Redigera” från reninformationen, ändra önskad information och välj ”Spara”.